ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

შრომის ანაზღაურება

  • საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება - 891 600 ლარი, მათ შორის საჯარო მოხელეებზე გაცემული სახელფასო დანამატი - 17 300 ლარი.

  • საკრებულოს აპარატის შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება - 61 000 ლარი.

  • საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება - 881 219 ლარი, მათ შორის საჯარო მოხელეებზე გაცემული სახელფასო დანამატი - 9 400 ლარი.

  • საკრებულოს აპარატის შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება - 70 335 ლარი.

  • საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება - 918 071 ლარი, მათ შორის საჯარო მოხელეებზე გაცემული სახელფასო დანამატი - 17 200 ლარი.

  • საკრებულოს აპარატის შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება - 80 521 ლარი.